Reklamacje i zwroty

GWARANCJA

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

1 rok (dla firm rękojmia wyłączona)

Adres do reklamacji
F.H.U. NorbiSrebro
Świątnicka 194
32-031 Mogilany
Jak zgłaszać reklamację?

 

Jak zgłaszać reklamację?

Opis procedury reklamacyjnej: 

1.Kupujący  może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem  norbisrebro@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 Poprawnie  złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko,  adres, adres e-mail Kupującego, -datę zawarcia Umowy stanowiącej  podstawę reklamacji, -przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania  Kupującego, -wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 2.Jeżeli  podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed  rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego  reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 3.Sprzedający  rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w  prawidłowej postaci. 4.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany  przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 Biżuteria uszkodzona mechanicznie nie podlega reklamacji i gwarancji  

Reklamacji nie podlega:

 •  biżuteria z wadami jawnymi, o których kupujący wiedział (art.7 Ustawy z   dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz   zmianie Kodeksu Cywilnego Dz.U. Nr 141 poz.1176) (takich aukcji nie   przewidujemy umieszczać w naszej ofercie) •

 biżuteria  posiadająca uszkodzenia mechaniczne powstałe z powodu np.  wgniecenia,  otarcia, deformacje lub niewłaściwego dopasowania rozmiaru,  itp.

 • biżuteria odbarwiona oraz uszkodzona poprzez niewłaściwe użytkowanie i konserwację

 • biżuteria srebrna złocona i miedziowana, która podlega naturalnemu ścieraniu

ZWROT PRODUKTU – GWARANTOWANE 14 DNI NA ZWROT

Czas na odstąpienie od umowy

14 dni

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa

kupujący

Adres do zwrotu
F.H.U. NorbiSrebro
Świątnicka 194
32-031 Mogilany
Zasady zwrotu produktu

   

Zasady zwrotu produktu

Prawo konsumenta do  odstąpienia od umowy: Towar zwracany ma być w stanie nienaruszonym - z  metką i paragonem- w stanie nienaruszonym , nie mieć śladów użytkowania W  ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług –  zawarcia umowy, Kupujący -konsument może odstąpić od umowy bez podawania  jakiejkolwiek przyczyny. Towar powinien zostać opakowany w sposób  zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu do Sprzedawcy. Koszt  opakowania towaru ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy  zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty  dostarczenia rzeczy -z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z  wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły  sposób dostarczenia oferowany przez nas .Nie później niż 14 dni od  dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu  prawa odstąpienia od umowy dokonujemy zwrotu płatności Zwrotu płatności  dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały  przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie  zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Aby odstąpić od umowy  zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie  woli, pisząc na adres e-mail norbisrebro@gmail.com lub na adres firmy .  Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy- wzór po lewej  stronie . Przesyłkę należy nadać na adres firmy Wzór oświadczenia o  odstąpieniu od umowy Dane kupującego imię i nazwisko adres login Allegro  --login Kupującego nazwy kupionych przedmiotów. numer oferty w Allegro  data zawarcia umowy data odbioru przedmiotów data odstąpienia od umowy  Podpis: ---tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy

 1.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru

.  2.Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z  korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia  charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3.Przy wyborze zwrotu  gotówki przekazem pocztowym - koszty przekazu ponosi kupujący tzn  zwracamy sumę pomniejszoną o koszt przekazu pocztowego.

 Brak  odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach  Allegro nie przysługuje Kupującemu -konsumentowi w odniesieniu do umów:  -o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za  wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci  prawo odstąpienia od umowy; -w której cena lub wynagrodzenie zależy od  wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje  kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od  umowy; -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu  jego zindywidualizowanych potrzeb; -w której przedmiotem świadczenia  jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin  przydatności do użycia; -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz  dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania  nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; -w  której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi  rzeczami; -w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,  których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których  dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość  zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; -w  której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał  w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca  świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument  żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do  wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy  przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;  -w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne  albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; -o dostarczanie  dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;  -zawartej w drodze aukcji publicznej; -o świadczenie usług w zakresie  zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu  samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami  rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono  dzień lub okres świadczenia usługi; -o dostarczanie treści cyfrowych,  które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie  świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez  przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Możliwość  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący  konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym  Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej  31-007 Kraków ul Wiślna 3 . Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i  procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:  www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

dane sprzedawcy

 
F.H.U.NorbiSrebro Norbert Walas
ul. Świątnicka 194
32-031 Mogilany
NIP: 6792044529
REGON: 350837623
Firma Znajduje Się w Ewidencji Działalności Gospodarczej wydanej przez: Wójta Gminy Mogilany pod numerem:912/95 Numery kont Bankowych 13 1240 4520 1111 0000 4679 3225 (P.K.O. S.A.) 18 1140 2004 0000 3602 4309 3385 (MBANK) Biżuteria to wyraz gustu i stylu. Kobiety kochają biżuterię i męskie (damskie) spojrzenia. Przykładamy więc szczególną uwagę,aby ta proponowana przez nas biżuteria była wyjątkowa. Większość naszych propozycji pochodzi prosto ze stołu jubilerskiego jak i od zaprzyjaźnionych,uznanych polskich projektantów i jubilerów.Oferujemy wzornictwo klasyczne, nowoczesne,awangardowe,bardzo często unikatowe.Materiały ze srebra są najwyższej próby 925. Wyroby ze złota są wykonane z próbą 585 (14 K )
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl